Wat is psychoanalytische psychotherapie?

Oorspronkelijk

Sigmund Sigmund Freud staat algemeen bekend als de grondlegger van de psychoanalytische theorie en de behandelmethode die op zijn onderzoek gebaseerd is. Na Freuds ontdekkingen in het begin van vorige eeuw, heeft de psychoanalyse zich verder ontwikkeld, waarbij de afstand tot Freuds originele ideeën groter werd. Jacques Lacan nam het werk van Freud opnieuw kritisch onder de loep en gaf er zijn persoonlijke interpretatie aan. Vooral de latere Lacan levert heel wat zeer bruikbare en vernieuwende inzichten op. De psychoanalytische theorie en praktijk worden nog steeds voortdurend getoetst en aangepast aan de recentste zienswijzen in dit vakgebied.

Concreet

Vaak zijn we ons niet bewust van de werkelijke drijfveren van ons gedrag. We voelen ons soms angstig, onzeker of gedeprimeerd zonder precies te begrijpen waarom. Ook zien we dat bepaalde patronen herhaaldelijk terugkeren in ons leven. We raken alsmaar opnieuw verzeild in gelijkaardige situaties. Situaties die we ook telkens opnieuw verkeerd aanpakken. Dikwijls leidt een dergelijke ervaring tot een onbevredigd gevoel en soms zelfs tot ernstige verstoring van studie, werk of relaties.

Wensen, gedachten en gevoelens die we niet willen of kunnen aanvaarden duwen we weg. Als de kloof tussen wat we willen en wat we in werkelijkheid (moeten) doen te groot wordt, of als het verschil tussen hoe we ons voelen en hoe we onszelf aan anderen laten zien erg toeneemt, dan kan dat leiden tot psychische spanningen en problemen. Die liggen dan op hun beurt aan de basis van mogelijke misverstanden, conflicten met anderen of isolement.

In therapie willen we die verdrongen gedachten en gevoelens bewust maken. Samen sporen we de steeds terug komende patronen op. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen en te verwerken. De psycholoog dient als klankbord. De patiënt verzet zelf het meeste werk.

Er zijn niet altijd snelle oplossingen en psychoanalytische therapie heeft niet de ambitie totaal te ‘genezen’. Wel creëren we kansen voor geleidelijke vooruitgang op eigen ritme.

Een psychoanalytische behandeling levert geen garantiebewijs op voor een lang en gelukkig leven. De aangereikte hulp kan leiden tot zelfkennis, wat ertoe bijdraagt dat de cliënt in de toekomst beter opgewassen is tegen eventuele tegenslagen. De patiënt zal sneller durven ingrijpen en valkuilen uit het verleden kunnen vermijden.

Er is motivatie en doorzettingsvermogen voor nodig om vanuit een beter begrip van jezelf tot een duurzame verandering te komen.