Wat gebeurt er concreet in zo een sessie?

Kennismaking

In het eerste gesprek leg ik uit hoe psychoanalytische therapie werkt, wat te verwachten en wat niet. Er wordt vooral geluisterd naar uw verhaal. Naar wat u net nu heeft doen beslissen om hulp te zoeken. Wat u verwacht van de therapie en wat u er zelf in kunt en wilt investeren. Vooral in deze eerste sessie bent u zelf het meest aan het woord. Dit eerste gesprek duurt gevoelig langer dan de vervolgsessies.

Klikt het?

Meestal voelt een patiënt zich vrij snel begrepen en veilig. Een enkele keer gebeurt het wel eens dat het niet klikt. Dit gevoel kan zowel komen van de kant van de patiënt als van mijn kant. Alles draait rond de vraag of er vertrouwen kan groeien tussen de cliënt en zijn of haar psycholoog.

Gesprekstherapie

Psychoanalytische psychotherapie is een vorm van gesprekstherapie. De patiënt komt één of indien nodig, meerdere keren per week, voor een sessie die ongeveer een uur duurt. Hoe vaker de cliënt komt, hoe meer gelegenheid er is om onverwerkte en onbewuste gevoelens te onthullen, te herkennen, te begrijpen en eraan te werken. De patiënt vertelt wat hij beleefd heeft of wat hem bezighoudt, waarbij hij vrij mag associëren.

Uw rechten

Zelfs nadat u zich al geëngageerd hebt om in therapie te komen kunt u op elk ogenblik besluiten de therapie stop te zetten. Niemand krijgt informatie over u zonder uw toestemming. Ook het feit dat u advies vraagt op zich is vertrouwelijk. De Belgische Federatie voor Psychologen heeft een deontologische code opgesteld waar geregistreerde psychologen zich aan houden.