Faalangst
– examenvrees – slaagangst – verlegenheid – plankenkoorts

Iedereen kent faalangst.
We voelen ons faalangstig als we een prestatie moeten leveren waar we niet erg zelfzeker over zijn.  We vrezen dat we zullen afgaan of dat iemand ons zal bekritiseren of uitlachen. Soms zijn die verwachtingen
gegrond, maar in heel wat gevallen schatten we de zaak totaal verkeerd in. 
Faalangst wordt vaak genoemd in verband met examens en schoolprestaties, maar komt ook in veel andere situaties voor. De meeste mensen voelen zich vreesachtig als ze bijvoorbeeld moeten spreken voor een groep, solliciteren voor een een nieuwe baan, een aantrekkelijke kandidaat-partner willen uitvragen, als ze ergens over moeten reclameren,... de lijst kan nog met talrijke voorbeelden
aangevuld worden.

Vaak kunnen we die faalangst zelf overwinnen, soms echter wordt ze zo sterk, dat we totaal blokkeren en er helemaal niet in slagen de voorgenomen taak te volbrengen.  Iemand kan zich heel goed op de opdracht of het examen voorbereiden en toch slecht presteren, doordat de spanning op het moment van de proef, de sollicitatie, het optreden,... té groot wordt (soms zelfs met hyperventilatie, braken, bibberen, misselijk voelen, vreselijke hoofdpijn,...).  Anderen vertonen uitstelgedrag, studeren niet voldoende of dagen helemaal niet op voor de prestatie. Ze worden liever gezien als nonchalant of lui dan dat ze mogelijk voor dom aangezien worden of moeten toegeven dat ze met hun doel misschien wat te hoog gegrepen hebben. Er zijn heel wat varianten op dit thema.

Als u zich in bovenstaande zeer kort geschetste profielen misschien al (gedeeltelijk) herkend hebt, dan is de kans reëel dat u inderdaad aan faalangst lijdt.  In dat geval is er goed nieuws voor u: goed nieuws voor u: faalangst maakt geen deel uit van uw persoonlijkheid. U kunt hieraan werken.

Faalangst maakt geen deel uit van uw persoonlijkheid. U kunt hieraan werken.